MANAGEMENT :

CENTRAL HINDU MILITARY EDUCATION SOCIETY, NASHIK

PresidentShri. Vasantrao Bedekar
Working PresidentShri. Prakash Pathak
Vice PresidentShri. Kumar Kale
Adv. Avinash Bhide
General SecretaryShri. Pramod Kulkarni
Joint Secretary Adv. Suhas Jape
TreasurerShri. Atul Patankar

CHME SOCIETY, NASHIK DIVISION

ChairmanShri Narayanrao Dixit
Vice ChairmanShri Ashutosh Rahalkar
SecretaryDr.Dilip Belgaonkar
Joint SecretaryShri Nitin Garge
TreasurerShri. Hemant Deshpande
MembersShri. Sheetal Deshpande
MembersShri. Sudhir Yeolekar
MembersShri. Madhav Barve
MembersSmt. Smruti Thakur
MembersShri. Shailesh Devi

LOCAL MANAGEMENT COMMITTEE

DesignationGrantableNon - Grantable
ChairmanShri Ashutosh RahalkarShri Ashutosh Rahalkar
SecretaryShri Satish MahaleMaj Chandrasen Kulthe
MemberCapt. Shreepad Narwane (Retd)Capt. Shreepad Narwane (Retd)
MemberShri. Atul PatankarShri Atul Patankar
MemberShri. Madhav BarveShri Madhav Barve
Invitee MemberMaj Chandrasen KultheShri Satish Mahale
Invitee MemberMrs. Chetna Gaur --
Teacher RepresentativeShri Madhukar Lohakare --
Non-Teaching RepresentativeShri. Satish Menge--