MANAGEMENT :

CENTRAL HINDU MILITARY EDUCATION SOCIETY, NASHIK

PresidentShri. Vasantrao Bedekar
Working PresidentShri. Prakash Pathak
Vice PresidentShri. Kumar Kale
Adv. Avinash Bhide
General SecretaryShri. Pramod Kulkarni
Joint Secretary Adv. Suhas Jape
TreasurerShri. Atul Patankar

CHME SOCIETY, NASHIK DIVISION

ChairmanShri Narayanrao Dixit
Vice ChairmanShri Ashutosh Rahalkar
SecretaryDr.Dilip Belgaonkar
Joint SecretaryShri Nitin Garge
TreasurerShri. Hemant Deshpande
MembersShri. Sheetal Deshpande
MembersShri. Sudhir Yeolekar
MembersShri. Madhav Barve
MembersSmt. Smruti Thakur
MembersShri. Shailesh Devi

LOCAL MANAGEMENT COMMITTEE

DesignationGrantableNon - Grantable
ChairmanShri. Atul PatankarShri. Atul Patankar
Vice ChairmanShri. Prashant NaikShri. Prashant Naik
SecretarySmt. Chetana GaurMaj. Chandrasen Kulthe
MemberShri. Hemant DeshpandeShri. Hemant Deshpande
MemberShri. Madhav BarveShri. Madhav Barve
MemberShri. Parag KanekarShri. Parag Kanekar
MemberShri. Ashutosh RahalkarShri. Ashutosh Rahalkar
Teacher RepresentativeShri. Madhukar LohakareShri. Madhukar Lohakare
Non-Teaching RepresentativeShri. Satish MengeShri. Satish Menge