Parent Teacher Representative for Year 2019-20

Bhonsala Military School    30-Nov-2019
Total Views |

Parent Teacher Representative for Year 2019-20

Sr No CLASS NAME OF PARENT RAMDANDEE PHONE
1 V-A Deore Meghali Anant Rd. Samarth Deore 7473021621
2 V-B Mehendale Swati Charuhas Rd. Nachiket Mehendale 8888814384
3 VI-A Dhatrak Archana Santosh Rd. Abhishek Dhatrak 9881024853
4 VI-B Patil Neelam Mahesh Rd. Atharva Patil 9137616887
5 VII-A Bhalerao Sonali Vaibhav Rd. Veer Bhalerao 9850083486
6 VII-B Salunkhe Mangesh Keshav Rd. Harsh Salunkhe 9970587279
7 VIII-A Dwived Avadhesh Shivkath Rd. Sarthak Dwived 9920088365
8 VIII-B Nikhade Ajit Sudhakar Rd. Amogh Nikhade 9850086082
9 VIII-C Choudhari Vilas Bhaurav Rd. Sashikant Choudhari 8007069141
10 IX-A Didmise Gayatri Kedar Rd. Parth Didmise 9850988056
11 IX-B Parad Kiran Baliram Rd. Atharva Parad 8828236524
12 IX-C Rathod Bhauraj Ramdas Rd. Amit Rathod 9405467076
13 IX-D Paradhi Shivam Laxman Rd. Ganesh Paradhi 8975437815 9527836450
14 X-A Bansode Prashant Chandrakant Rd. Yatish Bansode 7507978614
15 X-B Katti Anupama Vadiraj Rd. Prachetas Katti 9850986402
16 XISc. Abhijit Subhash Bhandarkar Rd. Om Bhandarkar 94223735279422374527
17 XII-A Jagdale Janardhan Pandurang Rd. Harsh Jagdale 9867077077